Publications

Books


Articles

“International Certification Study.” Monthly column in ATA Chronicle:


  • “A Brief History of Czech Literary Translating.” ATA Chronicle 4 (1999), 23-26.
  • “Strange Characters: Diacriticals in Czech and Other East European Languages.” ATA Chronicle 4 (1998), 34-36.
  • “The Renaissance of the Czech Language.” ATA Chronicle 3 (1997), 35-41.
  • “Nepravdepodobná setkání: Kafka, Hašek, Klíma.” Svetová literárnevedná bohemistika II (1995), 623-29.
  • “Czech Characters in the DOS Environment.” Czech Language News 1 (1993), 8-9.
  • “Ceský jazyk na amerických univerzitách.” Ceský jazyk a literatura 43 (1993), 139-40.
  • “Výuka ceštiny na amerických univerzitách.” K problematice výuky ceštiny jako cizího jazyka. Podebrady: ÚJOP, 1992. 26-32.

Unpublished Materials

  • Dissertation: Prague Literature: the Germans and the Czechs, 1880-1930. University of Pennsylvania, 1998. 214 pages. Available at the University of Pennsylvania library.
  • Research study: “The Figure of Golem in Central European Literature.” Selected by the Research Committee of the Central European University for an Individual Research Support Scheme Grant for the academic year 1993/1994. 85 pages. Available at the Central European University library.
“From the President.” Monthly column in ATA Chronicle: